Certifikáty patentované bezpečnostní vložky SOZA 282968

Patentová listina

Patentová listina prokazuje, že bezpečnostní vložka SOZA 282968 je originálním vynálezem a potvrzuje monopol firmy SOZA na její výrobu. Náhledy prvních třech stran patentové listiny si můžete prohlédnout po kliknutí na obrázek.

Certifikáty NBÚ

Národní bezpečnostní úřad certifikoval bezpečnostní vložky SOZA 282968 a SOZA 282968 RX pro použití při zabezpečení utajovaných skutečností do a včetně stupně „D“ a „T“.

Certifikáty společnosti Trezor Test

Zámkové vložky SOZA 282968 a SOZA 282968 RX byly zkoušeny a prověřeny Akreditovaným certifikačním orgánem TREZOR TEST společnost s r. o. a zařazeny do 2. a 3. bezpečnostní třídy podle ČSN P ENV 1627 čl. 6.1 odst.c) a d).

ODKAZY