Ceník výroby klíčů

 

Ceník výroby klíčů a souvisejících služeb – popis položky

Standardní typy klíčů

 

Klíč vložkový  FAB – sériový s vložkou, cena od 50 kusů klíčů zakázkový

30,-

Klíč FAB 200 RSD

70,-

Klíč FAB 2000 U 4.B.tř

190,-

Klíč schránkový  , klíč ELKO, 82, klíč vis.zám.

45,-

33, 35, 36,37, 38, 39, 2, LZ, 41, 41 2, x10, xll, x12, x...Tvarový klíč hotový,,

50,-

20K, 21K, 22K, 23K, 24K, 26K, 30K, 32K, 2.5, PP

55,-

20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 26R, 30R, 32R všechny s prodloužením

60,-

FAB 1000 U , 4B.tř

150,-

Klíč barevný dlouhý

70,-

Klíč barva kr . CB, UL050 a UL051, SISO, oboustranné schránkové klíče

65,-

Guard   T 17 , ,( ostatní klíče Guard – 85,-)

90,-

SAWE, CBRI, ABUS ,Titan, Soza

70,-

Klíč dozé obyčejný předřezaný , klíč

150,-

Klíč dozé a tvarový z plného polotovaru

189,-

Vyrobit klíč podle zámku ( nezahrnuje cenu klíče )

150,-

Klíč Fab Contol

120,-

Klíč OS1,křížový klíč, vrtaný klíč ABUS, KALE, Guard 560,  Fab Dynamic

190,-

Autoklíče Felicie, Favorit, Škoda 120,Trabant  + zahraniční - nečipové

90 – 125,-

Oprava – přestavba vložky - dle typu  (+ cena vadného dílu)

150 – 350,-

Klíče EVVA Gpi , CPS , EPS

120,-

DPX

300,-

DPS

300,-

DPI

300,-

DUAL - zakázkově

550,-

3 KS - zakázkově

555,-

Depose

290,-

Roletový

158,-

Jednostranný trezorový

270,-

Motýlek oboustranný – bytový klíč

420,-

Motýlek trezorový – do pěti stavítek

470,-

Klíč trezor motýlek vícestavítkový – délka do 65 mm

525,-

Klíč trezorový motýlek vícestavítkový – délka nad 65 mm dle ks. stavítek

675 – 820,-

Klíč kovaný  - dle typu z polotovaru a délky klíče 

250 – 600,-

Klíč teleskop – lámací  atd podle polotovaru a zámku

560  - 720,-

Atypické klíče + výroba v hodinové zúčtovací sazbě 1 HZS á 418,-bez DPH

 

Platnost: od 1.3.2018