Certifikace

Pouze z webových stránek není obvykle snadné poznat, zda máte co do činění se solidní firmou, s opravdovými profesionály ve svém oboru, nebo s někým, kdo se jako odborník jen tváří. Solidnost a profesionalita jsou přitom u zabezpečení majetku alfou i omegou.

Odbornost zaměstnanců a vysokou kvalitu našich výrobků dokazují certifikáty, vydané firmě mj. Národním Bezpečnostním Úřadem (NBÚ) a akreditovanou firmou Trezor Test. Tyto certifikáty mají časově omezenou platnost a je třeba je v pravidelných intervalech obnovovat, což dává zákazníkům záruku stálé kvality našich produktů a služeb.

Certifikáty a osvědčení jsou pro větší přehlednost rozdělěny do následujících kategorií:

nastavení mechanického kombinačního zámku.doc (33kb)