Hodnocení služeb firmy SOZA Českým Telecomem, a.s.

TEXT DOPISU:

SOZA – zámečnický servis, s.r.o.
Bělehradská 40
120 OO, Praha 2

Věc: Vyhodnocení bezpečnostního profilu cilindrických vložek SOZA

Zámečnická firma SOZA zajišťuje zámečnický servis u naší organizace již více než 8 let. Tato firma provádí pro naší organizaci zhotovování klíčů, opravy otvorových prvků, dodávky zámkových vložek do profilu RX a klíčů k nim. Tento profil byl vyvinut na základě potřeby sjednotit a zároveň zabezpečit vstupy do různých objektů Českého Telecomu a.s. Jedná se o bezpečnostní vložky SOZA 282968 a vložky SOZA 282968 třídy č.l a 3. V náročném provozu ČT, a.s. se tyto vložky osvědčily - jsou bezporuchové a vzhledem k profilu nebyl zaznamenán případ pokusu o neoprávněnou výrobu náhradních klíčů.

Celkově lze konstatovat, že po montáži těchto výše uvedených vložek od firmy SOZA se celkově zvýšilo zabezpečení vstupů do objektů Českého Telecomu, a.s.

V Praze dne 12.5.2003.

Drahoš František
vedoucí provozu NEMO-SIZ-2
Český Telecom, a.s.
tlf.:271465741

Náhled dopisu