Hodnocení služeb firmy SOZA Ministerstvem vnitra ČR

TEXT HODNOCENÍ:

V Praze dne: 5. května 2003

SOZA - zámečnický servis, s.r.o.
Bělehradská 40
120 00 Praha 2

Vyhodnocení bezpečnostního profilu cylindrických vložek SOZA

Zámečnická firma SOZA zajišťuje zámečnický servis u naší organizace více jak 10 let. Tato firma pro naší organizaci provádí veškeré zámečnické práce - opravy otvorových prvků, zhotovování klíčů, výměnu zámkových vložek.

Na naši žádost byla vyvinuta vložka, která byla osazena ke vchodům do pracoven MV-ČR. Jedná se o bezpečnostní vložky SOZA-282968 a vložky SOZA 282968 třídy č.1 a 3. V náročném provozu MV-ČR se tyto vložky osvědčily, nevykazují poruchy, nebyl zjištěn případ, který by evidoval ilegální zhotovení náhradních klíčů. Celkově lze říci, že montáží těchto výše uvedených cylindrických vložek SOZA byla zcela vyřešena bezpečnost vstupů do našich objektů MV-ČR.

vedoucí SPO OEZ pro MV
JUDr. Petr SRP
Ministerstvo vnitra
poštovní schránka 23
101 01 Praha 101

Náhled dopisu