Hodnocení služeb firmy SOZA Národním bezpečnostním úřadem

TEXT DOPISU:

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD
Bezpečnostní odbor

V Praze dne 24.6.2003

SOZA - zámečnický servis, s.r.o.
p. Kvaček
Bělehradská 40
120 00 Praha 2

Věc: Vyhodnocení zkušeností s bezpečnostními cylindrickými vložkami RX

Firma SOZA instalovala v průběhu existence NBÚ mnoho zámkových systémů pro potřebu uzamčení kanceláří, práce byla provedena v dobré kvalitě. Za dobu používání těchto cylindrickcých vložek nebyl zaznamenán žádný mimořádný výskyt poruch.

Celkově lze říci, že kvalita cylindrických vložek dodaných firmou SOZA a s tím spojený servis odpovídá dobrému standardu.

Josef Endal
Bezpečnostní odbor

Náhled dopisu