Zabezpečení dveří bytů – orientační ceny

Pro představu o finanční náročnosti zabezpečení vám nabízíme ukázku cenových kalkulací několika typických variant zabezpečení. Uvedené varianty jsou vhodné pro ochranu majetku v dané hodnotě.

CENNOSTI

Zabezpečení cenin a věcí cenných je třeba řešit úschovou (uzamčením) do vhodného trezoru (dle výše hodnoty). Prosíme kontaktujte nás, ohledně návrhu vhodného trezoru, stanovení bezpečnostní třídy, jeho umístění přikotvení podle daných technických parametrů, manipulaci s uzávěry (zámky) atd. Tyto informace poskytujeme jen v osobním kontaktu jednak kvůli ochraně citlivých dat a jednak kvůli nutnosti individuálního posouzení každého takového zabezpečení.

Upozornění: věci movité a cennosti (drahocennosti, šperky, peníze) musí mít samostatné zajištění!
Např.: byt na limit 300 000 Kč + cennosti na 100 000.

CENÍK zabezpečení dveří

Varianta 1. – limit věcí movitých do 200.000 Kč – dveře vstupní plné, pevné jednokřídlé

JEDNOKŘÍDLÉ  DVEŘE

Hlavní zámek – Bezpečnostní  kování s vložkou 3. bezpečnostní třídy

2.100,–

Přídavný zámek – vrchní bezpečnostní 1572

810,–

Montáž

2.400,–

Režie

418,–

Celkem  včetně  zábrany vysazení  dveří

5728,–

Varianta 2. – limit věcí movitých do 300.000 Kč – dveře vstupní plné, pevné

Hlavní zámek – Bezpečnostní kování s vložkou Guard 3. bezpečnostní třídy

2.300,–

Přídavný zámek – R3

1.650,–

Zábrany proti vysazení dveří

120,-

Montáž

1880,–

Režie

418,–

Celkem

6.368,–

Varianta 3. – limit věcí movitých do 500. 000 Kč – dveře  plné, pevné,

Hlavní zámek – bezpečnostní uzamykací systém s vložkou R1- 4.B třídy

3650

Celoplošná ocelová výztuha

1800

Závora  FAB s vložkou 3. bezpečnostní třídy

5.200

Montáž

5.200

Režie

418

Celkem

16.268,-

DVOUKŘÍDLÉ  DVEŘE

Varianta  – limit do 500.000 Kč

Hlavní zámek – bezpečnostní kování R1 s vložkou 4 .bezpečnostní třídy

 

Vyztužení dveří plechem celoplošně  + zámek vložkový K131 masiv

 

Bezpečnostní příčník zabezpečující druhé křídlo

 

Celoplošná závora FAB dvoucestná s vložkou 3.B.tř

 

Přídavný bezpečnostní uzamykací systém R3 – 3. bezpečnostní třída

 

Montáž + režie

 

S ČALOUNĚNÍM

28.173,-

BEZ ČALOUNĚNÍ

21.090

Bez DPH

  Poznámky

  • K jednokřídlým dveřím lze objednat čalounění dle vlastního výběru v ceně 2.450 Kč
  • K zabezpečení na limit vyšší než  500.000 Kč je nutná individuální konzultace, která je odsouhlasena příslušným pojišťovacím ústavem u dveří jednokřídlých i dvoukřídlých.
  • Uvedené ceny jsou informativní. Přesné technické parametry a kalkulace lze sdělit po prohlídce a zaměření. V případě uzavření objednávky je konzultace zdarma. V případě samostatné konzultace bez uzavření zakázky zákazník hradí částku 395 Kč + cestovní poplatek. Veškeré použité zábranové prvky (zámky, vložky, závory, rozvory, trezory, atd.) mají platné certifikáty zaručující jejich kvalitu a spolehlivost.
  • Detailní specifikace doporučeného zabezpečení se u různých pojišťoven v detailech liší. Při zabezečení vycházíme vždy z požadavků konkrétní pojišťovny a  klienta.
  • Ceny neobsahují DPH.

Další informace

  • Od uvedených cen se odečítá ponechaný zákazníkův materiál ! ! !