Ostatní listiny

SOZA je držitelem koncese opravňující k poskytování technických služeb k zabezpečení majetku a osob, jejíž získání je podmíněno prokázáním potřebné kvalifikace. Firma je dále členem Cechu mechanických zámkových systémů České Republiky, který je garantem solidnosti a kvality v oblasti mechanického zabezpečení.