Osvědčení odbornosti zaměstnanců firma SOZA

Odborní zaměstnanci firmy SOZA si průběžně zvyšují kvalifikaci v rámci firemních školení. Kromě toho absolvují speciální kurzy zaměřené mj. na novinky v bezpečnostní oblasti. Kurzy pořádá akreditovaná firma Trezor test, která rovněž uděluje příslušná osvědčení.

Osvědčení udělená firmou Trezor test