Zhotovení klíčů podle zámku

Sestava zámku podle klíče umožní používat stávající zámky a jejich sestavy beze změny a potřeby výroby nových klíčů .Tato služba je hodně používána tam , kde je v používání velké množství klíčů.